ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

Top  Previous  Next

Bước 1: Mở trình duyệt web firefox 3.5 trở lên (hoặc Internet Explorer 7.0, Chrome).

Bước 2: Gõ liên kết website của đơn vị vào ô địa chỉ trên trình duyệt rồi gõ Enter. Trình duyệt mở ra trang đăng nhập như hình dưới.

 - Ở đây là ví dụ làm việc với liên kết website của Phòng Giáo Dục Vĩnh Phúc là "http://vinhphuc.edu.vn".

 - Tài khoản được cấp ban đầu là "sovp". (Tài khoản này sẽ đăng nhập vào trang quản trị cấp cao nhất là trang Sở Giáo Dục Vĩnh Phúc).

 - Liên kết vào trang đăng nhập cụ thể là: "http://vinhphuc.edu.vn/controls/login.php"        

 

Dangnhapso

 

Bước 3: Gõ vào các ô tương ứng trên trang đăng nhập với tài khoản và mật khẩu đã được cấp như hình trên, rồi kích chọn nút "Đăng Nhập". Trình duyệt sẽ hiển thị trang quản trị hệ thống EOS như hình dưới.

 

Dangnhapso_trangquantri

 

 

------------o0o------------